12mm OD Metric Nylon Tubing (30mtr coils)

Products
NMF12/9M
NMF12/9M
12mm OD Natural Nylon (30mtr)
£49.50
NMF12/9M-BLACK
NMF12/9M-BLACK
12mm OD Black Nylon (30mtr)
£49.50
NMF12/9M-BLUE
NMF12/9M-BLUE
12mm OD Blue Nylon (30mtr)
£49.50
NMF12/9M-RED
NMF12/9M-RED
12mm OD Red Nylon (30mtr)
£49.50
NMF12/9M-YELLOW
NMF12/9M-YELLOW
12mm OD Yellow Nylon (30mtr)
£49.50
NMF12/9M-GREEN
NMF12/9M-GREEN
12mm OD Green Nylon (30mtr)
£49.50