5mm OD Metric Nylon Tubing (30mtr coils)

Products
NMF05M
NMF05M
5mm OD Natural Nylon (30mtr)
£16.20
NMF05M-BLACK
NMF05M-BLACK
5mm OD Black Nylon (30mtr)
£16.20
NMF05M-BLUE
NMF05M-BLUE
5mm OD Blue Nylon (30mtr)
£16.20
NMF05M-RED
NMF05M-RED
5mm OD Red Nylon (30mtr)
£16.20
NMF05M-YELLOW
NMF05M-YELLOW
5mm OD Yellow Nylon (30mtr)
£16.20
NMF05M-GREEN
NMF05M-GREEN
5mm OD Green Nylon (30mtr)
£16.20