6mm OD Metric Nylon Tubing (30mtr coils)

Products
NMF06M
NMF06M
6mm OD Natural Nylon (30mtr)
£18.00
NMF06M-BLACK
NMF06M-BLACK
6mm OD Black Nylon (30mtr)
£18.00
NMF06M-BLUE
NMF06M-BLUE
6mm OD Blue Nylon (30mtr)
£18.00
NMF06M-RED
NMF06M-RED
6mm OD Red Nylon (30mtr)
£18.00
NMF06M-YELLOW
NMF06M-YELLOW
6mm OD Yellow Nylon (30mtr)
£18.00
NMF06M-GREEN
NMF06M-GREEN
6mm OD Green Nylon (30mtr)
£18.00